Οι «ηθικοί καταναλωτές» παγκοσμίως φαίνεται να αποτελούνται κυρίως από τις νεότερες ηλικιακές ομάδες, συνηθίζουν να συμβουλεύονται τα social media για τις αγορές τους και δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα.
Τα παραπάνω προκύπτουν από την έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία Nielsen για την εταιρική υπευθυνότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειώνεται ότι ως «ηθικοί καταναλωτές» ορίζονται εκείνοι που δηλώνουν πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από εταιρίες που υλοποιούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά προγράμματα.


Όπως προκύπτει από την έρευνα παγκοσμίως, ένας στους δύο καταναλωτές (46%) θεωρείται «ηθικός», αν και στην Ευρώπη μόλις το 32% των ερωτώμενων δηλώνει πως θα πλήρωνε περισσότερα για τα ηθικά προϊόντα, με αντίστοιχο ποσοστό να ισχύει και για την Ελλάδα (30%). Η πλειοψηφία των ηθικών καταναλωτών διεθνώς φαίνεται να ανήκει σε ηλικίες κάτω των 40 ετών.
Πιο συγκεκριμένα, το 51% των ερωτώμενων που είναι μικρότεροι από 40 ετών δηλώνει πως θα επιβράβευε τα ηθικά προϊόντα παρά το υψηλότερο κόστος τους, ενώ μόλις το 37% όσων ήταν πάνω από 40 ετών δηλώνει κάτι αντίστοιχο.


«Είναι φανερό, πως οι προσπάθειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προκαλούν περισσότερο ενδιαφέρον σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών.  Τα στελέχη της αγοράς οφείλουν να γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι καταναλωτές, ώστε να μπορούν να μεγιστοποιήσουν το  κοινωνικό, αλλά και επιχειρηματικό, αντίκτυπο των ενεργειών τους», δήλωσε η Ματίνα Μπάδα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Nielsen Ελλάδας. «Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να βρουν τους πιο  κατάλληλους κοινωνικούς σκοπούς για να αφιερώσουν τις δυνάμεις τους, αλλά και τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να τις υλοποιήσουν».


Όσον αφορά στους κοινωνικούς σκοπούς τους οποίους οι εταιρίες καλούνται να υποστηρίξουν, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η βελτίωση της επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και πείνας φαίνεται να κυριαρχούν στο μυαλό των καταναλωτών παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, η καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και πείνας βρίσκεται στην πρώτη θέση και ακολουθούν η μείωση της παιδική θνησιμότητας και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα.


Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι η σχέση των ηθικών καταναλωτών με τα social media. Το 59% των «ηθικών καταναλωτών» δηλώνει πως χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βοήθεια για τις αγοραστικές του αποφάσεις, σε αντίθεση με το μόλις 46% του συνολικού δείγματος της έρευνας.