Μικρή υποχώρηση στα 6,46 εκατ. ευρώ από 7,13 εκατ. ευρώ εμφάνισαν το 2011 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ). Τα έσοδα χρήσης από τις κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού ανήλθαν σε 105,1 εκ. Ευρώ, έναντι 98,7 εκ. Ευρώ το 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5 %, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε από 116,7 εκ. Ευρώ το 2010 σε 105,1 εκ. Ευρώ το 2011, (μείωση 9,93% ), λόγω της σημαντικής μείωσης των εξόδων διοίκησης και των λειτουργικών εξόδων. Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας στις 31.12.2011 ήταν 12,7 εκ. Ευρώ έναντι 8,2 εκ. Ευρώ το 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΛΠ, ο τομέας κρουαζιέρας παρουσίασε σημαντική άνοδο επιβατών (35%) και κέρδη 7,5 εκ. Ευρώ (έναντι 3,1 εκ.  το 2010), στον τομέα αυτοκινήτων, παρά την αύξηση κατά 33,3% των αυτοκινήτων in transit λόγω της πτώσης στην αγορά εγχώριων αυτοκινήτων τα έσοδα μειώθηκαν κατά 12,6%, άλλα ο τομέας παρουσίασε κέρδη 2,3 εκ. Ευρώ και ο τομέας ακτοπλοΐας, παρά τη μείωση της διακίνησης επιβατών κατά 7,4% παρουσίασε κέρδη 4,5 εκ ευρώ.

Επίσης, ο τομέας εμπορευματοκιβωτίων, παρά την αύξηση της διακίνησης TEU’s παρουσίασε ζημιές (τα στοιχεία μεταξύ 2011 και 2010 δεν είναι συγκρίσιμα, λόγω της διακίνησης το 2010 μέσω ΣΕΠ) και τέλος ο τομέας δεξαμενών, παρουσίασε και μείωση εσόδων και ζημιές 3,9 εκ. Ευρώ.

Κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011 το προσωπικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μειώθηκε κατά 410 άτομα, χωρίς να γίνει καμία νέα πρόσληψη, οι δε συνολικές αμοιβές προσωπικού μειώθηκαν κατά 35% στις 31.12.2011 έναντι της 31.12.2009.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Γ. Ανωμερίτης "Ήδη το 2012 κινείται ακόμη πιο δυναμικά και κερδοφόρα από την προηγούμενη χρονιά".