Αυξημένα μεγέθη τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο ανακοίνωσε ο όμιλος ΕΛΒΑΛ για το 2011.  Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.062 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 14,2%, τα μικτά κέρδη σε 84,8 εκ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών (EBITDA) σε 82,4 εκ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 23,1 εκ. ευρώ και τελικά τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 17,4 εκ. ευρώ έναντι 8,5 εκ. ευρώ το 2010 (κέρδη ανά μετοχή 0,140 ευρώ από 0,069 ευρώ του 2010).

Ικανοποιητική ανάπτυξη παρουσίασε ο τομέας έλασης που εκμεταλλεύτηκε τις υψηλές τιμές που διαμορφώθηκαν στις Ευρωπαϊκές αγορές με υψηλούς όγκους πωλήσεων. Αντίθετα ο τομέας διέλασης εξακολουθεί να είναι πιεσμένος λόγω των προβλημάτων στην Ελληνική οικονομία και ειδικότερα στον κλάδο της οικοδομής.

Από την άποψη του κόστους, κατά το 2011 ο Όμιλος αντιμετώπισε αυξημένες, κυρίως, δαπάνες ενέργειας, που επιδεινώθηκαν με την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, και αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος. Ακόμη, λόγω της πτώσης της τιμής του αλουμινίου κατά το τέλος του έτους, σχηματίστηκε πρόβλεψη υποτίμησης μέρους των αποθεμάτων, ύψους 3,3 εκ. ευρώ.

Σημαντικές επιδόσεις είχε ο Όμιλος στη βελτίωση της ρευστότητάς του. Ο ενοποιημένος καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 17% στα 232,7 εκ. ευρώ κατά το 2011 έναντι 280,8 εκ. ευρώ το 2010. Η αυξημένη κερδοφορία του Ομίλου, ο έλεγχος του κεφαλαίου κίνησης, που μειώθηκε λόγω και της χαμηλότερης παραγωγής του Δεκεμβρίου εξαιτίας των συντηρήσεων στο εργοστάσιο Οινοφύτων, οδήγησε σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Όμιλος συνεχίζει και στη χρήση 2012 τις προσπάθειές του για τη διατήρηση υψηλών όγκων πωλήσεων, συγκράτησης του κόστους παραγωγής και ενίσχυσης της ρευστότητας, καταλήγει η ανακοίνωση.