Η εταιρεία Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «ΥΓΕΙΑ» δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε το Οικονομικό της Ημερολόγιο για το 2012, το οποίο έχει ως εξής:

• Τετάρτη 28 Μαρτίου: Ανάρτηση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2011 στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

• Πέμπτη 29 Μαρτίου: Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2011 στον Τύπο.

• Δευτέρα 2 Απριλίου: Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών –Τηλεδιάσκεψη (5:00 μ.μ.)

• Πέμπτη 24 Μαΐου: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων