Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι εισαγωγές πετρελαίου της Αλβανίας τον Φεβρουάριο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικών. Οι εισαγωγές πετρελαίου αποτέλεσαν περίπου το 17,5% του συνόλου των εισαγωγών της χώρας, το δεύτερο μήνα της τρέχουσας χρονιάς.

Η εισαγωγή πετρελαίου αυξήθηκε τον Φεβρουάριο κατά 55%, σε σχέση με τον Ιανουάριο.