Η Coutts & Co, η private bank που χρησιμοποιεί η Βασίλισσα της Αγγλίας, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8,75 εκατ. στερλινών διότι απέτυχε να λάβει κατάλληλες προφυλάξεις για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος.  Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που προκύπτει από την έρευνα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς της Βρετανίας, Financial Services Authority, για τις μεθόδους με τις οποίες κάποιες τράπεζες διαχειρίστηκαν τους λογαριασμούς ξένων πολιτικών προσώπων και πελάτων υψηλού κινδύνου. 

Η FSA αναφέρει ότι η Coutts, που περιλαμβάνεται στην Royal Bank of Scotland, πολλάκις απέτυχε να συγκεντρώσει κρίσιμες πληροφορίες για πρόσωπα «πολιτικά εκτεθειμένα» όπως λέγονται και τις πηγές των κεφαλαίων τους. 

Η FSA μελετά πιθανή εμπλοκή τεσσάρων ακόμη τραπεζών. 

Πρόκειται πάντως για ένα νέο πλήγμα στην Coutts, η φήμη της οποίας ως συντηρητική και παραδοσιακή private bank πλήττεται συχνά μετά το ξέσπασμα της κρίσης. 

Τον Νοέμβριο καταδικάστηκε με πρόστιμο 6,3 εκατ. στερλινες για την διαχείριση της πώλησης αποταμιευτικών προϊόντων τα οποία σχετίζονταν με την αμερικανική ασφαλιστική επιχείρηση AIG που κατέρρευσε. Με πληροφορίες από euro2day.gr