Την Παρασκευή 30/03/2012, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινωθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Νίκας για το 2011, ενώ το Σάββατο 31/03/2012 θα δημοσιευθούν στον Τύπο. Σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίστηκε για την Παρασκευή 22/06/2012.