'Εκθεση για την ανεύρεση 940 δισ. ευρώ αναμένεται να εξετάσει η άτυπη Σύνοδος του Συμβουλίου του Ecofin, η οποία θα έχει στόχο την ενίσχυση της χρηματοδικής ικανότητας των ταμείων της ευρωζώνης.
Στην έκθεση που συνέταξε η Ομάδα Εργασίας του Ευρώ, που αποτελελίται από εκπροσώπους των υπουργείων Οικονομικών της ευρωζώνης υπάρχουν τρία εναλλακτικά σχέδια:

Το πρώτο προβλέπει αύξηση του συνολικού ποσού των δανείων κατά 200 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα την ικανότητα δανεισμού του ESM στα 500 δισ. ευρώ, ενώ το δεύτερο σχέδιο περιλαμβάνει παράλληλη λειτουργία του ESM και του EFSF προκειμένου το δεύτερο να μπορεί να διαθέτει 240 δισ. ευρώ από τον Ιούνιο του 2013.

Η τρίτη εκδοχή είναι να προστεθούν τα 440 δις ευρώ των συνολικών εγγυήσεων του EFSF στο αρχικό κεφάλαιο του ESM, κάτι που θα αυξήσει τη δυνατότητα δανεισμού του στα 940 δις ευρώ.

Οι συντάκτες της έκθεσης φαίνεται ότι προτιμούν την τρίτη εκδοχή, η οποία κατά την άποψή τους "θα εγγυάτο μία μόνιμη αύξηση της συνολικής χρηματοδοτικής ικανότητας του ταμείου σε ένα πλαίσιο περισσότερο ορθολογικό και ισχυρό".