Καταθέσεις της τάξης των 350 εκατ. ευρώ προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Τράπεζας από το "λουκέτο" στις τρεις συνεταιριστικές τράπεζες. Και συνολικά 3 δισ. ευρώ διαχειρίζονται οι εναπομείνασες 13 τράπεζες της κατηγορίας. Αυτή είναι η "προίκα" των συνεταιριστικών τραπεζών, εγείροντας ερωτήματα για το κατά πόσο (;) κυρίως η Αχαϊκή, δεν ήταν βιώσιμη. Είναι γεγονός ότι η επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών το 2011 και η αδυναμία κάλυψης των εποπτικών κεφαλαίων που ορίζει η ΤτΕ, αίτια που επέφεραν το τέλος στις 3 συνεταιριστικές. Ωστόσο, οι τοπικές κοινωνίες, όπως και φορείς σαν την ΟΤΟΕ εξακολουθούν να αντιδρούν, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να δοθεί μια πίστωση χρόνου. Ή επιμένοντας γιατί οι συνεταιριστικές αποκλείστηκαν από κάθε πακέτο βοήθειας, που οι εμπορικές τράπεζες λαμβάνουν εδώ και χρόνια αφειδώς.
 
Κι όμως, οι 16 συνεταιριστικές διαχειρίζονται μια σημαντική καταθετική βάση, που ανήλθε στο 9μηνο του 2011 σε 3,377 δισ. ευρώ, το ενεργητικό τους ξεπέρασε τα 4,3 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο, λειτουργούν 194 καταστήματα με 1.312 άτομα προσωπικό. Σε αυτό το σύνολο, η Αχαϊκή ήταν η τρίτη μεγαλύτερη συνεταιριστική από πλευράς ενεργητικού, μετά την Παγκρήτια και την Χανίων και η τέταρτη σε επίπεδο καταθέσεων.
 
Σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, η Αχαϊκή είχε  στο 9μηνο του 2011 κέρδη προ φόρων 859.000 ευρώ, χορηγήσεις 222,87 εκατ. και καταθέσεις 225,366 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι δε, ότι οι καταθέσεις της ήταν περισσότερες από τις χορηγήσεις της! Και δεν είναι η μόνη, αφού και στις τράπεζες Καρδίτσας, Ηπείρου και Πελοποννήσου, οι χορηγήσεις είναι λιγότερες από τις καταθέσεις, γεγονός που εξασφαλίζει καλύτερες προοπτικές, έστω και σε περιόδους κρίσης, εφόσον είναι καλυμμένες σε κεφάλαια για τις επισφάλειες.
 
Ωστόσο η Αχαϊκή είχε ίδια κεφάλαια 34,59 εκατ. ευρώ, όσα και στην χρήση του 2010, ενώ μειώθηκαν και οι καταθέσεις. Τα στελέχη της κάνουν λόγο για «τρύπα» 9 εκατ. ευρώ που την έφερε στην διαδικασία της εκκαθάρισης. Η τράπεζα λειτουργούσε 12 καταστήματα με 103 άτομα προσωπικό.
 
Η συνεταιριστική τράπεζα Λαμίας, που επίσης έπαψε να λειτουργεί, είχε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2011 ζημίες προ φόρων ύψους 730.000 ευρώ, έχοντας κλείσει το 2010 με αρνητικό αποτέλεσμα 155.000 ευρώ. Λειτουργούσε 6 καταστήματα και απασχολούσε 47 άτομα.
 
Η τρίτη με αναστολή άδειας, η συνεταιριστική τράπεζα Λήμνου-Λέσβου είχε για την ίδια περίοδο ζημίες 265.000 ευρώ, έχοντας εγγράψει στον ισολογισμό του 2010 κέρδη προ φόρων ύψους 3.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός προέβλεπε ότι η περσυνη χρήση θα κλείσει με καθαρά κέρδη, προ αποσβέσεων και προβλέψεων, ύψους 902.000 ευρώ, κάτι που διαψεύστηκε. Μάλιστα, στον τελευταίο ισολογισμό της τράπεζας, ο ορκωτός ελεγκτής σημείωνε ότι έχουν σχηματισθεί προβλέψεις 4,3 εκατ. ευρώ κυρίως για ζημιές από χορηγήσεις προηγούμενων χρήσεων ωστόσο θα έπρεπε να έχουν γίνει προβλέψεις για άλλα 8,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αντίστοιχο του συνεταιριστικού κεφαλαίου το οποίο στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 είχε διαμορφωθεί στα 8,42 εκατ. ευρώ.
 
Τραπεζικές πηγές απέδιδαν την απόφαση της ΤτΕ στο σημαντικό έλλειμμα κεφαλαίων και ρευστότητας που παρουσίασαν οι τρεις, οι οποίες δεν κατάφεραν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου να καλύψουν το ελάχιστο ποσοστό κεφαλαιακής επάρκειας. Μάλιστα, αρμόδια στελέχη της ΤτΕ ανέφεραν ότι ενώ άλλες συνεταιριστικές συμμορφώθηκαν με τους εποπτικούς κανόνες, σε αυτές τις τρεις τράπεζες οι μέτοχοι-μεριδιούχοι δεν προχώρησαν σε αυξήσεις κεφαλαίου, ως όφειλαν.  

Πηγή: fmvoice.gr