Δεν έχεις πληρώσει βεβαιωμένες οφειλές; Φέρε πίσω τα κονδύλια που έδωσε το κράτος στις εταιρεία σου από το 1990 και μετά για επενδύσεις.
Και πως; Δεν έχεις ρευστό;  Κατάσχουμε ότι περιουσιακό  στοιχείο έχεις είτε έγινε με τα λεφτά της επιδότησης, είτε ότι.
 

Το υπουργείο Ανάπτυξης την ίδια ώρα που διαφημίζει νέα προγράμματα στήριξης με κοινοτικά κονδύλια τους επιχειρηματίες που έχουν μείνει όρθιοι, προωθεί διάταξη με την οποία δίδεται το δικαίωμα κατασχέσεων σε όσους  επιχειρηματίες χρωστούν στο κράτος.
 

Η διάταξη επικεντρώνεται στους μεγάλους επιχειρηματίες. Σε αυτούς που από το 1990 και μετά πήραν κονδύλια του Αναπτυξιακού Νόμου. Πρόκειται για το επενδυτικό πρόγραμμα που ήρθε το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα μετά το σκάνδαλο  χρηματισμού υπαλλήλων της αρμόδιας διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για να «προχωρήσουν» έργα.
 

Η διάταξη εντάσσεται στο πολυνομοσχέδιο για την επιχειρηματικότητα. Ορίζει ότι αν ο επιχειρηματίας έχει ταμειακή ρευστότητα, το Δημόσιο μπορεί να εξοφλείται για βεβαιωμένες οφειλές προς αυτό από επιστροφή επιχορήγησης των ν. 1892/1990 (Α’ 101), ν. 2601/1998 (Α’ 81), ν.3299/2004 (Α’ 261) και ν. 3908/2011 (Α’ 8).
 

Αν δεν υπάρχει ρευστότητα γίνεται δυνατή η μεταβίβαση των επιχορηγηθέντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, χωρίς αντάλλαγμα.
 

Η αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων αποτιμάται, με δαπάνες του οφειλέτη, από δύο ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή από δύο εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, που δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε εξάρτηση από τον οφειλέτη.
 

Από την αξία αυτή εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες οφειλές. Αν απομένουν και πάλι οφειλές, τότε αυτές  διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή από εγγυήσεις τρίτων.
 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης θα καθοριστεί μετά τη ψήφιση του νόμου ο  τρόπος διαπίστωσης της έλλειψης ταμειακής ρευστότητας του οφειλέτη, η διαδικασία αποδοχής εκ μέρους του Δημοσίου της μεταβίβασης αντί καταβολής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.


Γεωργία Παππά