Σημαντική αύξηση κατά 49% σημείωσαν οι πωλήσεις της κρατικής HSE, του μεγαλύτερου παραγωγού και πωλητή ηλεκτρικής ενέργειας στη Σλοβενία και ανήλθαν στα 1,35 δισ για το 2011.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 46,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 41% ετησίως, αλλά καλύτερα από τα αναμενόμενα, δήλωσε η εταιρεία.