Υποχώρηση 34,01% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου Κανάκη το 2011 και κατήλθαν στα 906.000 ευρώ από 1,46 εκατ. ευρώ το 2010. Οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 1,77% στα 17,92 εκατ. ευρώ από 18,25 εκατ. ευρώ, ενώ  τα λειτουργικά κέρδη EBITDA μειώθηκαν σημαντικά στα 1,72 εκατ. ευρώ από 2,37 εκατ. ευρώ το 2010.

Αναφορικά με τις προοπτικές του ομίλου, η διοίκηση εκτιμά ότι η ελάχιστη και οριακή μείωση κατά 1,77 % του κύκλου εργασιών το έτος 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο έτος 2010 και τούτο παρά το γενικότερο δυσμενές και αρνητικό περιβάλλον εκτιμάται από την Εταιρεία ότι είναι ο βασικός δείκτης για την τελική διαμόρφωση του ετήσιου κύκλου εργασιών για το 2012.

Επίσης η συνεχιζόμενη προσπάθεια για ανάπτυξη των εξαγωγών στις βαλκανικές χώρες εκτιμάται από την Εταιρεία ότι θα αντισταθμίσει σε ένα βαθμό την όποια τυχόν μείωση της ζήτησης στο εσωτερικό της χώρας.

Τέλος, το μικτό περιθώριο κέρδους θα κυμανθεί κοντά στα περσινά επίπεδα με την τάση να μειωθεί σε ποσοστό 5,00 % λόγω του έντονου ανταγωνισμού που προκαλεί η οικονομική κρίση.