Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο του 2012 διαμορφώθηκε στα 1,039 δισ. ευρώ, χωρίς τα πετρελαιοειδή, σημειώνοντας μείωση 29,1%, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, διαμορφώθηκε στο ποσό των 2,239 δισ. ευρώ έναντι 2,655 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2011 παρουσιάζοντας μείωση 15,6%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατήλθε στα 1,200 δισ. ευρώ έναντι 1,188 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2011 παρουσιάζοντας αύξηση 1,0%.