Η Βαρβαρέσος Α.Ε. δεν προτίθεται να διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Παράλληλα, η εταιρεία ενημέρωσε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2011 θα ανακοινωθούν στις 29 Μαρτίου.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί 27 Ιουνίου.

Τα αποτελέσματα α' τριμήνου θα ανακοινωθούν στις 30 Μαΐου, τα αποτελέσματα εξαμήνου στις 30 Αυγούστου και τα αποτελέσματα εννεαμήνου στις 29 Νοεμβρίου.