Το ποσό των 2,58 δισ. ευρώ άντλησε η Ισπανία μέσω δύο δημοπρασιών εντόκων γραμματίων διάρκειας τριών και έξι μηνών αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, το ισπανικό δημόσιο άντλησε 1,50 δισ. ευρώ μέσω τρίμηνων εντόκων με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 0,381%, έναντι 0,396 στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία. 

Επίσης στο ταμείο μπήκαν 1,08 δισ. ευρώ από την πώληση εντόκων 6μηνης διάρκειας με επιτόκιο 0,836, έναντι 0,764 την προηγούμενη φορά.Με πληροφορίες από euro2day.gr