«Η εξωστρέφεια του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και η ενεργός συμμετοχή στα διεθνή δρώμενα αποτελεί για την παρούσα διοίκηση στρατηγική επιλογή» δήλωσε ο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Γιώργος Ανωμερίτης με αφορμή το διεθνές Συνέδριο, το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα από τον Λιμένα και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MEMO.

Σύμφωνα με τον κ. Ανωμερίτη ήδη ο ΟΛΠ συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διεθνείς δραστηριότητες και Οργανισμούς όπως η ESPO (Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων), MedCruise (Μεσογειακή Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας), τα συνέδρια της SeaTrade κ.α. Η  MedCruise μάλιστα το 2011 εξέλεξε ως Πρόεδρο της, τον Γενικό Διευθυντή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Σταύρο Χατζάκο. Παράλληλα όμως ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. συμμετέχει ενεργά μαζί και με άλλα λιμάνια (Valencia, Genoa, Venice, Marseilles, Koper) σε σειρά Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.


Συγκεκριμένα δραστηριοποιείται και συμμετέχει σε δέκα (10) Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα οποία είναι όλα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., ύψους χρηματοδότησης 2.170.914 Ευρώ.


Τα προγράμματα αυτά είναι:
1 MEMO
2 TERCONMED
3 CLIMEPORT
4 PORTA
5 SEATOLAND
6 MOS4MOS
7 SUPPORT
8 SEEMARINER
9 CUSTOMMED
10 S-PORT


Παραλαβή οχημάτων από τον ΟΛΠ

Την έγκριση του πρακτικού προμήθειας τριών (3) Οχημάτων Στοιβασίας και Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων (ΟΣΜΕ) αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Η προμήθεια έγινε μετά από διεθνή ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, στον οποίο μειοδότης ανεδείχθη η εταιρία “Γερανολιμενική Α.Ε. ”, συνολικού κόστους 720.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Επίσης, μετά από διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό η ίδια εταιρία υπήρξε μειοδότης και στο διαγωνισμό προμήθειας έξη (6) μεταχειρισμένων ελκυστήρων (Tractors) έλξης νταλικών Ro-Ro της εταιρίας NC Nielsen Δανίας, συνολικού κόστους 380.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ για τις ανάγκες του ΣΕΜΠΟ.

Την ίδια στιγμή το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προμήθειας 18 καινούργιων πετρελαιοκίνητων περονοφόρων μηχανημάτων για τις ανάγκες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στο ΣΕΜΠΟ και την Κρουαζιέρα.

Η προμήθεια θα γίνει με δημόσιο διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Ο προϋπολογισμός και η διάθεση πίστωσης ανέρχεται στο ποσό των 450.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.