Η τιμή ενός πακέτου τσιγάρων στη Ρουμανία θα αυξηθεί έως και 20 ρουμανικές Bani από τη 1η Ιουλίου του 2012. Η αύξηση των τιμών οφείλεται στην αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από 76,6 ευρώ /1.000 τσιγάρα σε 79,19 ευρώ/1.000 τσιγάρα, όπως ορίζεται από το χρονοδιάγραμμα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον καπνό ως το 2017.