Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η συρρίκνωση της βιομηχανίας εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ  τον Ιανουάριο του 2012 η παραγωγή του κλάδου μειώθηκε στο 28,4% και ήταν υπερδιπλάσια της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του 2011.

Συγχρόνως, η πτώση του κύκλου εργασιών του κλάδου τον Ιανουάριο 2012 ανήλθε σε 34,5% και ήταν κι αυτή υπερδιπλάσια της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του 2011, ενώ το δωδεκάμηνο 2011 η  παραγωγική συρρίκνωση του κλάδου ανήλθε σε σχεδόν 25%.

Το 2011 ήταν το πέμπτο συνεχόμενο έτος που ο κλάδος εμφανίζει πτωτικά παραγωγικά μεγέθη και όπως προκύπτει από προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συνολική παραγωγή σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2010, ήταν μειωμένη κατά 24,6%, σε επίπεδα τα οποία είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 42,9%.

Πιο συγκεκριμένα, το 2011 μειώθηκε η παραγωγή εργασιών εκτύπωσης εφημερίδων κατά 28,9%, των εργασιών εκτύπωσης περιοδικών, βιβλίων, διαφημιστικών και λοιπών εντύπων κάθε είδους κατά 26,9% και των συναφών με την εκτύπωση βοηθητικών εργασιών/υπηρεσιών κατά 9,35%.