Ζημιές ύψους 1,38 εκατ. ευρώ από κέρδη 124.512 ευρώ εμφάνισε το 2011 η εταιρεία Χαϊδεμένος.

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά  4,16% % στα 26,03 εκατ. ευρώ από 24,99 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 39,48% στα 2,10 εκατ. ευρώ από 3,47 εκατ. ευρώ. 


Τα ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσης διαμορφώθηκαν στα 8,58 εκατ. ευρώ από 8,56 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε στα 23,68 εκατ. ευρώ από 23 εκατ. ευρώ.