Στην πράσινη οικονομία στρέφονται πλέον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν την Τρίτη (27/3).


Όπως αναφέρει η Eurostat, το 31% των ΜΜΕ προσφέρουν οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ το 28% σκέφτονται να στραφούν εκεί.


Βασικό κίνητρο για την ανάπτυξη μιας πράσινης επιχείρησης είναι η ζήτηση των καταναλωτών για οικολογικά προϊόντα, ενώ βασικό ρόλο παίζει και η οικολογική ευαισθησία του επιχειρηματία αλλά και το προφίλ που θέλει να διατηρήσει.
 

Σε ό,τι αφορά τα ποσοστα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσίων, τέσσερις στις δέκα εταιρείες δηλώνουν πως έχουν βιολογικά τρόφιμα, 3 στις 10 βρίσκονται στον τομέα των ανακυκλωμένων υλικών ενώ 2 στις 10 ασχολούνται με τη διαχείριση των ανανεώσιμών πηγών ενέργειας.
 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποίούνται κυρίως στην Ελλάδα, ενώ σε ποσοστό 37% αναπτύσσουν δραστηριότητες εντός της ΕΕ.
 

Επιπλέον, στην Ελλάδα, το 83% των ΜΜΕ (93% στην ΕΕ) λαμβάνουν μέτρα για αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των πόρων τους. Το 52% των ΜΜΕ εξοικονομούν ενέργεια, το 65% ανακυκλώνουν και το 27% ελαχιστοποιούν τα απόβλητά τους.