Τα 5 δισ. ευρώ του swap της Goldman Sachs που εξαιρέθηκαν από το κούρεμα του χρέους αποτέλεσαν το αντίκειμενο εξήγησης του υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη ως απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

Ο κ. Σαχινίδης τόνισε πως το εν λόγω swap «αποτελεί διμερή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Titlos PLC/ Εθνικής Τράπεζας και διέπεται από συμφωνία ISDA (παραγώγων)».

Προσθέτει δε ότι «η στατιστική/λογιστική καταγραφή του κατά τη Eurostat ως χρέος δεν αναιρεί την νομική μορφή της σύμβασης» για να επισημάνει ότι «η όποια διαπραγμάτευση δύναται να γίνει σε διμερή βάση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και όχι ως μέρος των Δημοσίων Προσκλήσεων του PSI».

Ο υπουργός διευκρίνισε μάλιστα «Στην παρούσα φάση, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην επίτευξη βιώσιμου χρέους (PSI) αφορά σε ομόλογα που έχει εκδώσει ή εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο και βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Κεντρικής Κυβέρνησης» υποστηρίζει στην απάντησή του ο υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε:

«Το συμμετέχον ποσό (206 δισ.) αποτελεί το συντριπτικό ποσοστό του χρέους που βρίσκεται στα χέρια του ιδιωτικού τομέα και αποτελεί ένα ομοιογενές σύνολο που αντιμετωπίστηκε μέσα από την ενιαία διαδικασία των Δημόσιων Προσκλήσεων για Ανταλλαγή».