Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA και ισχυρές επιδόσεις στον τομέα των εξαγωγών είναι η εικόνα που εμφάνισαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Μυτιληναίου το 2011.
Αντίστοιχη εικόνα εμφάνισε η ΜΕΤΚΑ η οποία συγκαταλέγεται στην 10αδα των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου παγκοσμίως.


Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2011 για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαμορφώθηκε στα 1,57 δισ. ευρώ έναντι των 969,0 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 208,7 εκατ. ευρώ από 160,3 εκατ. ευρώ το 2010. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 42,6 εκατ. ευρώ έναντι 46,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.


Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη για λόγους ορθής σύγκρισης, δεν συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών και στα EBITDA του 2010 το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους 32,4 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά στην προεξόφληση εσόδων έργων της θυγατρικής εταιρείας της ΜΕΤΚΑ, ΕΤΑΔΕ, η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ. H αντίστοιχη επίπτωση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας του 2010 ανέρχεται σε 14,6 εκατ. ευρώ.


Ο Τομέας Έργων EPC, παρουσίασε την ισχυρότερη αύξηση μεγεθών το 2011, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό πωλήσεων και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ, ανήλθε στα 1,003 δισ. ευρώ έναντι 581,3 εκατ. ευρώ το 2010, αύξηση που αποδίδεται στη σημαντική επιτάχυνση εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων στο εξωτερικό, και ειδικότερα στις αγορές της Τουρκίας και της Συρίας. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 161,6 εκατ. ευρώ, από 101,3 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (16,1%). Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, αυτά ανήλθαν σε 115 εκατ. ευρώ έναντι 60,7 εκατ. ευρώ το 2010.


Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη για λόγους ορθής σύγκρισης, δεν συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών και στα EBITDA του 2010 το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους 32,4 εκατ. ευρώ, που αφορά στην προεξόφληση εσόδων έργων της θυγατρικής εταιρείας της ΜΕΤΚΑ, ΕΤΑΔΕ. H αντίστοιχη επίπτωση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας του 2010 ανέρχεται σε 26,4 εκατ. ευρώ.
 

Mε αυτές τις επιδόσεις, η ΜΕΤΚΑ καθιερώνεται ως μία εκ των ισχυρότερων Ευρωπαϊκών και όχι μόνο εταιριών σε ενεργειακά έργα EPC, και μια από τις σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που προσεγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ.  Σημειώνεται ότι η ΜΕΤΚΑ σήμερα εκτελεί ταυτόχρονα έργα συνολικής ισχύος 5.000ΜW σε 6 χώρες.
 

Ο Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων του Ομίλου,
παρουσίασε αύξηση 4% του κύκλου εργασιών που ανήλθε σε 521 εκατ. ευρώ , κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής αλουμινίου. Η λειτουργική κερδοφορία, όμως, εμφανίζεται μειωμένη, καθώς μια σειρά από εγχώριους παράγοντες, όπως η καθυστέρηση εξεύρεσης τελικής συμφωνίας με τη ΔΕΗ για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η επιβολή ειδικών φόρων κατανάλωσης ρεύματος και φυσικού αερίου και το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος επιβάρυναν σημαντικά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
 

Ταυτόχρονα, η διεθνής συγκυρία που χαρακτηρίστηκε από την άνοδο των τιμών της ενέργειας, των πρώτων υλών και την αποδυνάμωση της ισοτιμίας του δολαρίου, επέδρασε επίσης αρνητικά στις επιδόσεις του Τομέα.
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις, η διοίκηση προχωρά στην υλοποίηση ενός  νέου φιλόδοξου προγράμματος περιορισμού του λειτουργικού κόστους, στο οποίο εντάσσεται και η αρχική συμφωνία για την εξαγορά του τομέα δραστηριότητας βωξίτη της S&B στην Ελλάδα, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Τομέα Μεταλλουργίας για την επόμενη εικοσαετία. Το πρόγραμμα «ΜΕΛΛΟΝ» περιλαμβάνει 10 σημεία, τα οποία η εταιρεία επεξεργάζεται παράλληλα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2013.
 

Ο Τομέας Ενέργειας
κατέγραψε για πρώτη φορά κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 130 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά του αντιστοιχεί στο 14,4% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) του Ομίλου το 2011. Η επίδοση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη ότι προήλθε κατά κύριο λόγο από τη μονάδα του Αγ. Νικολάου που ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον Ιούνιο. Σημειώνεται ότι εντός του Απριλίου, αναμένεται να εισέλθει σε εμπορική λειτουργία η θερμική μονάδα ισχύος 437MW, της KORINTHOS POWER, ενώ εκκρεμεί ακόμα η εμπορική άδεια της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του Αγίου Νικολάου.
 

Με δεδομένη την υψηλή αποδοτικότητα των μονάδων που διαθέτει ο Όμιλος και τη δυνατότητα προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε ανταγωνιστικούς όρους, ο Τομέας Ενέργειας αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεγεθών και να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για τα οικονομικά αποτελέσματα το 2012.