Στους 205.165 ανέρχονται οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ που υπήχθησαν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις διατάξεων που ισχύουν από το 2010, με κεφαλαιοποιημένο ποσό 1.574.153.613,15 ευρώ.
Ωστόσο από το σύνολο αυτό μόλις 17.239 ασφαλισμένοι έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους που αντιστοιχούν σε ποσό 68.878.808,68 ευρώ.

Το παραπάνω προκύπτει από  έγγραφο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Κουτρουμάνη που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ειδικότερα, στο έγγραφο αναφέρεται ότι ο Τομέας Υγειονομικών του ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) δεν είναι σε θέση να επεξεργασθεί και να εισπράξει τις απαιτήσεις του από διάφορους υπόχρεους (ασφαλισμένους και εργοδότες) λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού.

Επίσης, ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης δεν προέβη μέχρι σήμερα στην εφαρμογή των διατάξεων περί αναγκαστικής είσπραξης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

Ο  Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά έχει ενημερώσει το υπουργείο ότι μεγάλος αριθμός οφειλετών του ΕΤΑΑ-Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά έχει ανταποκριθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών, ωστόσο, η ρύθμιση μερικές φορές δεν τηρείται λόγω οικονομικής δυσχέρειας των ασφαλισμένων.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ασφάλισης Αγροτών και Ανασφάλιστων Ομάδων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης, προκύπτει ότι με τις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 3943/2011 (εξόφληση μέχρι 20 τριμηνιαίες δόσεις με μικρότερο ποσό δόσης τα 150 ευρώ), υπέβαλαν αίτηση για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους μέσα στο Β΄εξάμηνο του προηγούμενου έτους, 30.610 οφειλέτες του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.

Από τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών (46.825 παλαιές και νέες ρυθμίσεις) εισπράχθηκαν μέσα στο εξάμηνο αυτό 28.575.909,67 ευρώ. Επιπλέον, σύμφωνα με παλαιότερες ρυθμίσεις στις οποίες είχαν ενταχθεί 18.369 οφειλέτες, εισπράχθηκαν 12.253.111,14 ευρώ μέσα στο Α΄ εξάμηνο του 2011.