Με χαμηλούς ρυθμούς κινήθηκε τον Φεβρουάριο ο τραπεζικός δανεισμός προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Συγκεκριμένα τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 0,7% έναντι αύξησης 1,1% που είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο.


Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο δανεισμός στην Ευρωζώνη παραμένει αδύναμος, παρά τη μαζική χορήγηση ρευστότητας από την ΕΚΤ προς τις τράπεζες με τη μορφή τριετών χαμηλότοκων δανείων.


Τον Δεκέμβριο, η ΕΚΤ χορήγησε περίπου 490 δισ. ευρώ στις τράπεζες στο πλαίσιο της πρώτης δημοπρασίας που έκανε με τους όρους αυτούς, ενώ στις 29 Φεβρουαρίου προχώρησε και σε δεύτερη δημοπρασία, ανεβάζοντας σε πάνω από 1 τρισ. ευρώ τη συνολική ρευστότητα που πήραν τα πιστωτικά ιδρύματα.


Εν τω μεταξύ το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της γαλλικής οικονομίας επιβραδύνθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2011 στο 0,2% από 0,3% στο προηγούμενο τρίμηνο.