Υπέρ της ρύθμισης που προβλέπει για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ τη δυνατότητα ένταξής τους σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, τάσσεται το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, «μέσα σε ένα πλέγμα αδυναμίας εκπλήρωσης επιχειρηματικών υποχρεώσεων και στενότητας ρευστότητας, που αντιμετωπίζουν πολλές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, η ρύθμιση αυτή, που αποτελούσε πάγιο αίτημα όχι μόνο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας αλλά και ολόκληρης της επιμελητηριακής κοινότητας,

θα μπορούσε να συμβάλλει παράλληλα και στην ενίσχυση των οικονομικών των ταμείων, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αν το δικαίωμα της υπαγωγής σε κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες, δίνονταν σε όλους τους ασφαλισμένους και όχι μόνο σε αυτούς που δεν έχουν οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση».

Το ΒΕΑ τονίζει τη θετική κατεύθυνση και άλλων ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου, όπως η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 5% σε όλους τους συνεπείς εργοδότες, καθώς και η αύξηση του ποσού που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη στον ΟΑΕΕ λόγω οφειλής του συνταξιούχου στο ύψος των 20.000 ευρώ, και εκφράζει την αισιοδοξία του ότι οι ρυθμίσεις αυτές να αποτελέσουν την αφετηρία της προσπάθειας να καταστούν οι επιχειρήσεις ικανές να ανταπεξέλθουν στην δύσκολη οικονομική συγκυρία.