Το 2011 ήταν μία χρονιά ιστορικών χαμηλών επενδυτικών επιπέδων και μείωσης της δραστηριότητας εκμίσθωσης γραφειακών χώρων, ενώ οι έμποροι κατέγραψαν μειώσεις ενοικίων της τάξεως του 25- 30% τουλάχιστον, σύμφωνα με έρευνα της Colliers International Hellas.

Ωστόσο, η εταιρεία «βλέπει» σημαντικές προκλήσεις το 2012 αναφέροντας ότι ευκαιρίες θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε προνομιούχες τοποθεσίες γραφειακών χώρων, με επαναδιαπραγματεύσεις ενοικίων, σε εμπορικά κέντρα και πάρκα και σε περίπτωση που ξεκινήσει η ανάπτυξη των ακινήτων του δημοσίου.


Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για το 2012, τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της αγοράς αναμένεται να είναι η υπομίσθωση χώρων και η επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων, με τη Λεωφόρο Κηφισίας και το κέντρο της Αθήνας να παραμένουν στο επίκεντρο της δραστηριότητας. Το ποσοστό διαθεσιμότητας των γραφειακών χώρων αναμένεται να παραμείνει σταθερό για τις προνομιούχες τοποθεσίες, καθώς η ζήτηση έχει συγκεντρωθεί σε αυτές τις περιοχές, δημιουργώντας σταθερά επίπεδα μισθωτικών αξιών. Σε αγορές δευτερεύουσας σημασίας, η διαθεσιμότητα και τα ενοίκια εκτιμάται ότι θα υποστούν μείωση της τάξεως του 25%.


Επίσης, τουλάχιστον το 30% των μεσαίων και μικρών καταστημάτων θα είναι διαθέσιμα προς μίσθωση και εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σε 35%, τους επόμενους μήνες, καθώς η ζήτηση θα επικεντρωθεί, κυρίως, σε μεγάλες αναπτύξεις, όπως τα εμπορικά κέντρα και τα εμπορικά πάρκα, τα οποία κατέχουν πλέον την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ξένων και τοπικών εμπόρων.


Την ίδια ώρα, βάσει των στοιχείων της έρευνας, τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα θα επικεντρωθεί στην ιδιωτικοποίηση των κρατικών ακινήτων, τα οποία θα πρέπει να αναζωογονήσουν το επενδυτικό περιβάλλον και να κινητοποιήσουν την αγορά.


Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η αγορά ακινήτων αναμένεται να σταθεροποιηθεί από τις αρχές του 2013 και μετά, δεδομένης της προσδοκώμενης σταθεροποίησης της οικονομίας, που εκφράζεται με τις προβλέψεις των ειδικών οργανισμών, υπηρεσιών και ινστιτούτων.