Ζημιές ύψους 12,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2011 η Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας το 2011 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υποχώρησε στα 28,7εκατ. ευρώ έναντι 31,2 εκατ. ευρώ το 2010. Η μεταβολή αυτή, αποδίδεται από τη διοίκηση στο γεγονός ότι το 2011 δεν πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις των Ποσειδωνίων, που είχαν αποφέρει έσοδα ύψους 2,5εκατ. περίπου το 2010, αλλά θα πραγματοποιηθούν το 2012.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα επηρεάστηκε αρνητικά από τη γενικότερη πορεία της τουριστικής κίνησης των διεθνών ξενοδοχείων πολυτελείας της Αττικής που ήταν πτωτική κατά το παρελθόν έτος. Παρά το γενικότερο αρνητικό κλίμα, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων «Arion Resort & SPA» και «The Westin Athens» ανήλθαν σε 59.495 ευρώ έναντι 59.264 ευρώ στο 2010, παρότι τα έσοδα από δωμάτια παρουσίασαν μείωση κατά 2,8%, αντικατοπτρίζοντας και τη μείωση της μέσης ημερήσιας τιμής κατά 3,5%.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 640.000 ευρώ από κέρδη 997.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία επιβάρυνε τα καθαρά αποτελέσματα με ποσό ύψους 3 εκατ. ευρώ που αφορά σε πρόβλεψη απομείωσης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, επί των φορολογικών ζημιών των ετών 2009 και 2010, που είχε αναγνωρίσει σε προηγούμενες χρήσεις.

Επίσης, , οι λειτουργικές και επενδυτικές ταμειακές εκροές της Εταιρείας οδήγησαν σε αύξηση του τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 25,1εκατ. έναντι 23,4εκατ. το 2010, συντελώντας στην αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους και των υποχρεώσεων.

Τέλος, να σημειωθεί ότι τα ξενοδοχεία της εταιρείας διαχειρίζεται από το 2006 η διεθνής αλυσίδα Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Inc.