Χωρίς λήψη απόφασης διεκόπη σήμερα η εξ αναβολής γενική συνέλευση των μετόχων της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας.
Στη διάρκεια της συνέλευσης ο πρόεδρος της συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι στην ουσία δεν υπάρχει καμία νεότερη εξέλιξη στο θέμα της χρηματοδότησης των τραπεζών, με αποτέλεσμα η εταιρεία να βρίσκεται σε ακόμη κρισιμότερη θέση.

Η γ.σ. διαπίστωσε για μία ακόμη φορά την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία και δήλωσε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες εξακολουθεί να υπάρχει αδυναμία συνδρομής των μετόχων (οποιαδήποτε παροχή ρευστότητας μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, δανεισμού κλπ) προς την Εταιρεία.

Τέλος ανανέωσε την εξουσιοδότηση της προς τον πρόεδρο της Γεν. Συνέλευσης και πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ενεργεί ότι είναι υπό τις παρούσες συνθήκες δυνατό για τη διασφάλιση της περιουσίας και των αρχείων της εταιρείας εγκρίνοντας παράλληλα από τώρα και ενέργειές του.

Ωστόσο, αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και αλλαγή της έδρας της εταιρείας, οι μέτοχοι δεν ήταν σε θέση να προτείνουν πρόσωπα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχετικά με την έδρα ο πρόεδρος της συνέλευσης ενημέρωσε ότι, η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό καθεστώς έξωσης από τα μισθωμένα γραφεία της έδρας της στην Μεταμόρφωση και λόγω της οικονομικής αδυναμίας δεν είναι δυνατόν να μισθωθεί κατάλληλος χώρος για την μετεγκατάσταση της έδρας.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη διακοπή των εργασιών της και την επανάληψή τους την Παρασκευή 6 Απριλίου ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας.