Νομοσχέδιο - «φωτιά» κατέθεσε η κυπριακή κυβέρνηση στη Βουλή φέρνοντας μεγάλες αλλαγές στους εργασιακούς θεσμούς.
Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει ποινή φυλάκισης για όσους εργοδότες σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 30 εργαζόμενους εμποδίζουν την οργάνωση των υπαλλήλων σε συντεχνία.
Το σχετικό νομοσχέδιο έχει εξεταστεί από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και αναμένεται σύντομα να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση.


Πιο αναλυτικά, εργοδότης που αρνείται να αναγνωρίσει το δικαίωμα εργαζομένου να οργανωθεί σε συντεχνία ή εμποδίζει τους εκπροσώπους των συντεχνιών να έχουν πρόσβαση με τους εργοδοτούμενους ή εκφοβίζει και επηρεάζει την ελεύθερη βούληση των εργαζομένων και προχωρεί σε μονομερή αλλαγή των όρων εργασίας θα είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση κατά την οποία θα καταδικαστεί θα υπόκειται σε χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.


Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη ότι εάν οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει τον έφορο συντεχνιών στην άσκηση της εξουσίας του ή αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς σε οποιαδήποτε έρευνα ή παραλείπει να παρουσιάσει οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση αδικήματος θα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή χρηματική ποινή 5.000 ευρώ ή και με τις δύο ποινές.


Παράλληλα η  προτεινόμενη νομοθεσία παρέχει για πρώτη φορά εξουσία και ασφάλεια στον έφορο συντεχνιών για εκτέλεση του έργου του καθώς προβλέπεται μεταξύ άλλων η προστασία του από την αστυνομία εάν έχει οποιαδήποτε υπόνοια ότι θα παρεμποδιστεί η άσκηση των εξουσιών του στην εκτέλεση των καθηκόντων του, οπότε η αστυνομία έχει υποχρέωση να το συνοδεύει στον επηρεαζόμενο εργασιακό χώρο με ένα ή περισσότερα μέλη της. Ο έφορος συντεχνιών θα μπορεί να κάνει ακόμα και ανακρίσεις.


Επίσης, η νομοθεσία παρέχει το δικαίωμα και στον εργοδότη ο οποίος δεν θα συμφωνεί και θα έχει επιφυλάξεις σε σχέση με τα κριτήρια αναγνώρισης της συντεχνίας, να μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 10 ημερών επεξηγώντας τους λόγους πάνω στους οποίους στηρίζει την ένσταση του.


Με πληροφορίες από Stockwatch