Την πρόθεσή του να υποβάλλει επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού με την Motor Oil για την εξαγορά της ΔΕΠΑ ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίος.


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου, η  κοινή εταιρία των δύο Ομίλων «Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» ορίστηκε επικεφαλής της κοινοπραξίας για τους σκοπούς της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ποσοστό συμμετοχής 34%, ενώ  οι «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» και «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» θα συμμετέχουν με ποσοστό 33% έκαστη αντιστοίχως με σκοπό την εξαγορά του 100% του Ομίλου ΔΕΠΑ εξαιρουμένης κατά το 100% της θυγατρικής της εταιρείας «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου Α.Ε.»..

«Η πρόθεση της εταιρείας, να συμμετάσχει στην εν λόγω  διαγωνιστική διαδικασία, ταυτίζεται με τη στρατηγική και τη δραστηριότητα των εταιρειών του Ομίλου Μυτιληναίος» καταλήγει η ανακοίνωση.