Σε θετικά πρόσημα έκλεισε το 2011 το EBITDA για τον όμιλο Μαϊλλη, με τις πωλήσεις να έχουν αυξηθεί κατά 6,5% σε σχέση με το 2010.

Αναλυτικά, στα επίσημα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 2011, το συνολικό EBITDA ανήλθε στα 6.908 εκατ. ευρώ, από ζημίες 11.243 εκατ. ευρώ το 2010.

Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 1,8 εκατ. ευρώ από ζημιές 58,5 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 1,7 εκατ. ευρώ από ζημιές 63,5 εκατ. ευρώ το 2010.

Οι πωλήσεις του ομίλου σημείωσαν αύξηση 6,53%, με τον κύκλο εργασιών να κείνει στα 279 εκατ. ευρώ το 2011.

Τέλος, το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 18.32%, αυξημένο κατά 1,64% σε σχέση με το 2010.