Ως τη χειρότερη χρονιά για την ανάπτυξη παρουσιάζει το 2012 ο διεθνής οίκος Fitch, υποστηρίζοντας πως στη ζώνη του ευρώ, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 0,2%.

Σύμφωνα με την έκθεση της η Fitch προβλέπει ανάκαμψη του ΑΕΠ από το 2013, όπου θα αυξηθεί σχεδόν κατά μία ποσοσταία μονάδα.

Επιπλέον, ο οίκος υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη θα είναι ισχνή την τρέχουσα χρονια για όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, όπου θα κινηθεί στο 1,1%, ενώ το 2013 το ποσοστό θα ανεβεί στο 1,8%.Με πληροφορίες από euro2day.gr