Σε επίθεση επενδύσεων στη χώρα μας έχει επιδοθεί την τελευταία δεκαετία ο Καναδάς, με αποτελέσμα να αποτελεί πλέον μια από τις πέντε κορυφαίες χώρες που επενδύουν στην Ελλάδα.
Αυτό υποστήριξε σε ανακοίνωση του Ελληνοκαναδικό Επιμελητήριο, με τον πρόεδρο Κώστα Κατσίγιαννη να διαβεβαιώνει πως Καναδοί επενδυτές έχουν ισχυρό ενδιαφέρον για περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα.

Τελευταία μεγάλη επένδυση καναδικής εταιρείας υπήρξε αυτή στη Βόρεια Ελλάδα σε ορυχεία χρυσού, ρίχνοντας στην ελληνική οικονομία 2,3 δισ. ευρώ.

Άλλες Καναδικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας είναι οι McCain, Coffee Time, κ.ά.