Μειωμένες κατά 12,2 εκατ. ευρώ  (4%) στα 301,5 εκατ. ευρώ είναι οι εισπράξεις του πρώτου διμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων Κύπρου.
Οι εισπράξεις του ΤΕΠ από το φόρο εισοδήματος των μισθωτών κατέγραψαν αύξηση 6% και διαμορφώθηκαν στα 97,40 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του ΤΕΠ από το φόρο εισοδήματος των αυτοεργαζομένων σημείωσαν αύξηση 153% και ανήλθαν στα 17,86 εκατ. ευρώ.


Ως αποτέλεσμα της κρίσης, οι εισπράξεις από τον εταιρικό φόρο μειώθηκαν το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του 2012 κατά 11%, στα 47,71 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα οι  εισπράξεις από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΠ, μειώθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2012 κατά 12%, στα 115,60 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών σημείωσαν μείωση 37%, στα 8,39 εκατ. ευρώ.  

Τα έσοδα από τα τέλη χαρτοσήμου κατέγραψαν μείωση 10%, στα 6,53 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από άλλες επιβαρύνσεις μειώθηκαν 70%, στα 2,48 εκατ. ευρώ  ενώ οι εισπράξεις από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας σημείωσαν αύξηση 44%  στα 1,65 εκατ. ευρώ.  


Με πληροφορίες από Stockwatch