Μείωση κατά 8,8% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή της ΠΓΔΜ το Φεβρουάριο του 2012, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας,  η πτώση οφείλεται κυρίως στη μείωση των δεικτών παραγωγής ορυχείων-λατομείων κατά 15,7%,της παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 8,5% και της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 7,9%.Αναλυτές αποδίδουν την υποχώρηση  της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα στη μείωση των παραγγελιών από το εξωτερικό, γεγονός που πλήττει ιδιαίτερα την εξαγωγική δραστηριότητα τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί αρνητικές προοπτικές για την οικονομία της χώρας.