Στο «κόκκινο» έκλεισε ο ετήσιος απολογισμός του 2011 για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο χαρακτηρίστηκε από σημαντική υποχώρηση των χρηματιστηριακών τιμών και  ακόμα μεγαλύτερη μείωση της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το περασμένο έτος ο κ. Μποτόπουλος τονίζει ότι η εξέλιξη της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας, οι επιπτώσεις του PSI και οι προσπάθειες κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών θα επηρεάσουν την πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς το 2012.

 

Ο ίδιος εκτιμά ότι η κρίση θα οδηγήσει σε στροφή της συμπεριφοράς των επενδυτών και των χρηματοοικονομικών φορέων. Επίσης, τονίζει ότι οι επιχειρήσεις με βαθιά γνώση των αλλαγών και καλή κατανόηση των απαιτήσεων των επενδυτών θα επωφεληθούν.

 

«Αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων αναμένονται με στόχο τη λειτουργική εκλογίκευση αλλά και τον έλεγχο των αυξανόμενων κανονιστικών υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα μετεξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις κεφαλαιαγορές, τις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει πρόθεση και βούληση να διευκολύνει», επισημαίνει ο κ. Κ. Μποτόπουλος.


Όσον αφορά στο 2011, βάσει των στοιχείων της έκθεσης, ο Γενικός Δείκτης Τιμών σημείωσε ετήσια μείωση κατά 51,9%, ενώ η συνολική ετήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 20,7 δισ. ευρώ έναντι 35,1 δισ. ευρώ το 2010, σημειώνοντας ετήσια μείωση κατά 41,08%.Στο τέλος του 2011, η συνολική χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων εταιρειών ήταν 26,64 δισ. ευρώ έναντι 54,3 δισ. ευρώ το 2010, σημειώνοντας μείωση κατά 50,6%.


Παράλληλα στο τέλος του 2011, η συνολική χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων εταιρειών αντιστοιχούσε στο 15% περίπου του ΑΕΠ της χώρας ,από 22% το 2010 και 50% το 2004.


Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, αυξήθηκε ελαφρώς στο 50,92% έναντι 50,45% το 2010, ενώ οι αλλοδαποί επενδυτές ήταν πωλητές με αποτέλεσμα η συνολική εκροή κεφαλαίων από αλλοδαπούς επενδυτές να ανέλθει  σε 262,26 εκ ευρώ έναντι 1,09 δις ευρώ το 2010.


Κατά το 2011 μειώθηκε οριακά η συμμετοχή των ημεδαπών επενδυτών και διαμορφώθηκε στο 47,89% έναντι 48,22% το 2010. 2010. Οι ημεδαποί επενδυτές εμφανίστηκαν συνολικά αγοραστές με συνολική εισροή 233,09 εκατ. ευρώ.


Επίσης, το περασμένο έτος  ανοίχθηκαν συνολικά 28.401 νέες μερίδες έναντι 38.711 το 2010 σημειώνοντας ετήσια μείωση 26,6%. Παράλληλα απενεργοποιήθηκαν 357.796 μερίδες εκ των οποίων οι 350.093 το μήνα Απρίλιο 2011. Το 2010 είχαν απενεργοποιηθεί 1.960 μερίδες ενώ το 2009, 2.879 μερίδες.


Ο  συνολικός αριθμός μερίδων στο Σ.Α.Τ. ήταν 1.857.652 σημειώνοντας μείωση κατά 15% από το 2010.


Επιπρόσθετα, η εκδοτική δραστηριότητα εισηγμένων εταιριών στην κεφαλαιαγορά συρρικνώθηκε. Οι εισηγμένες στο ΧΑ εταιρίες άντλησαν 2.995,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια μείωση κατά 22,7%. Το 2011, όπως και το 2010, καμία εταιρεία δεν προχώρησε σε αρχική δημόσια προσφορά διαπραγματεύσιμων μετοχών στο ΧΑ.


Κατά το 2011 πραγματοποιήθηκαν έντεκα δημόσιες προσφορές μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων από εισηγμένες εταιρείες. Οι δημόσιες προσφορές μετοχών πραγματοποιήθηκαν κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο, όπου η ΑΓΡΟΤΙΚΗ άντλησε 1,3 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 46,3% των αντληθέντων με δημόσια προσφορά κεφαλαίων, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ άντλησε κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 28,73 % των αντληθέντων κεφαλαίων, ενώ η ΓΕΝΙΚΗ άντλησε κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 20,47% των αντληθέντων με δημόσια προσφορά κεφαλαίων το 2011. Επιπλέον, πέντε εταιρίες άντλησαν κεφάλαια χωρίς δημόσια προσφορά (ΙΠΠΟΤΟΥΡ, ΚΑΕ, ΚΟΡΡΕΣ, Μ. Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ και ΣΑΟΣ).


Τέλος, όσον αφορά στο εποπτικό έργο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το 2011 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.605.455 ευρώ, για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας σε χρηματιστηριακές εταιρείες, σε εισηγμένες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.