Το ποσό των 640 εκατ. ευρώ καλείται να εξοφλήσει η Alapis προς την τράπεζα ΒΝΒ Paribas μετά από την καταγγελία της βασικής δανειακής σύμβασης της εταιρείας από την τελευταία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Alapis η Τράπεζα «BNP Paribas Securities Services» ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων κατ’ εντολήν και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Τραπεζών «ΑΒΝ AMRO BANK N.V», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», «BNP PARIBAS IRELAND», «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ» και «ALPHA BANK» προέβη σε καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου που εξέδωσε η εταιρεία, ποσού 640.000.000 ευρώ.

"Δια της καταγγελίας το σύνολο των Ομολογιών κατά την Ονομαστική τους Αξία, ποσού 640 εκατ. ευρώ  κατέστη ληξιπρόθεσμο και άμεσα καταβλητέο" τονίζει η Alapis.