Εκτός παρακολούθησης με αρνητικές συνέπειες (Credit Watch) έθεσε τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's, κατηγορία στην οποία είχε ενταχθεί στις 30 Νοεμβρίου 2011.

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη η οποία οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις πολιτικές εξελίξεις, τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 2011, όπως επίσης και την υιοθέτηση ενός δημοσιονομικού προγράμματος, σύμφωνου - σε βασικές κατευθύνσεις- με το διαπραγματευτικό πλαίσιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).


Ωστόσο, ο οίκος αξιολόγησης δεν αποκλείει «καθυστερήσεις στην υιοθέτηση και εφαρμογή ορισμένων σημαντικών μέτρων όπως ο προϋπολογισμός του 2012. Τέτοιου είδους καθυστερήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας».