Στο ποσό των 5,1 τρισ. ευρώ «βλέπει» το προς αναδιάρθρωση ευρωπαϊκό χρέος η Βoston Consulting Group όπως μετέδωσε το eFXnews.
Στην έκθεση της  BCG που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα  αναφέρεται πως  οι ενέργειες όπως η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους έχουν μεν κερδίσει χρόνο όμως δεν έχουν διορθώσει το δομικό πρόβλημα της ευρωζώνης.


Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμά ότι η ευρωζώνη θα πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα υπερβάλλοντα δημόσια και ιδιωτικά χρέη και κατόπιν να τα αναχρηματοδοτήσει μέσω ενός ταμείου το οποίο θα στηρίζεται από ευρωομόλογα που θα εκδίδουν από κοινού οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης.

Την ίδια στιγμή υπολογίζει ως κατώτατο επιτρεπτό επίπεδο δημόσιου χρέους το 60% του ΑΕΠ με εκτιμώμενο ποσό χρηματοδότησης τα 3,7 τρισ. ευρώ, ενώ για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά το κατώτατο όριο καθορίστηκε στο 90% του ΑΕΠ, με το εκτιμώμενο ποσό προς αναχρηματοδότηση στα 1,4 τρισ. ευρώ.