Το Επενδυτικό Πλαίσιο Δυτικών Βαλκανίων (WBIF) παρέχει οικονομική στήριξη δισεκατομμυρίων ευρώ στις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα υποδομών, περιβαλλοντικής προστασίας, κοινωνικής πρόνοιας, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Το WBIF, από το 2009 που ιδρύθηκε μέχρι και πρόσφατα, έχει εγκρίνει 122 αιτήσεις για την προετοιμασία 111 έργων υποδομών αξίας 220 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, τα «σχήματα» που μετέχουν στο WBIF εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη δανειοδότηση επενδύσεων ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το ποσό των 5,6 δισ. ευρώ.


Η «βάση» του WBIF είναι η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Αναπτυξιακής Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόκειται για μια δράση, που δίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής πρόσβασης των ενδιαφερόμενων σε «εργαλεία» χρηματοδότησης. 


Τις βασικές κατευθύνσεις του WBIF παρουσίασαν στο Ζάγκρεμπ εκπρόσωποι της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κροατία και του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Κονδυλίων της χώρας.