Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία κατέγραψε αύξηση 6,8% τον Φεβρουάριο 2012, σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2011. Αύξηση 8,5% είχε σημειωθεί κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,7%, έναντι αύξησης 1,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011. 


Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2011 – Φεβρουαρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2010 – Φεβρουαρίου 2011, παρουσίασε αύξηση 7,6%, έναντι αύξησης 7,0%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.