Η Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας υλοποιεί τα δασικά μέτρα του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
Την προηγούμενη εβδομάδα υπογράφηκαν 69 αποφάσεις ένταξης αντίστοιχων έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 57.038.000 ευρώ. 


Τα έργα αυτά εκτελούνται από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Οι περιοχές που θα υλοποιηθούν τα έργα είναι: Ατιική, Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος και Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Αιγαίο. 


Τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσει η ένταξη και άλλων έργων συνολικού προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ.
 
Τα έργα αφορούν σε μέτρα και δράσεις που θα συμβάλουν στην αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού με την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην αποκατάσταση των καμένων δασικών εκτάσεων, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ορεινού πληθυσμού, στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού, στον περιορισμό της διάβρωσης και τη συγκράτηση του απορρέοντος νερού και γενικότερα στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της χώρας μας. 

Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Προχωράμε στην ένταξη έργων περίπου 57 εκ. ευρώ για τη βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών, την αποκατάσταση του δασονομικού δυναμικού, δράσεις πρόληψης με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ορεινού πληθυσμού και την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Στόχος μας είναι με τις δράσεις που υλοποιούνται να ληφθούν μέτρα που θα επιφέρουν συλλογικές ωφέλειες μακροπρόθεσμα και θα συμβάλλουν στην διατήρηρση ενός πολύτιμου αγαθού, όπως είναι το δάσος».