Ισχυρή αύξηση κατά 161,8% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου Ικτίνος και ανήλθαν στα 1,49 εκατ. ευρώ από 562.000 ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 27 % και διαμορφώθηκε σε 29,485  εκατ. ευρώ έναντι 23,212  εκατ. ευρώ της χρήσης 2010 και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,815 εκατ. ευρώ έναντι 1,581 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 78%.   Οι εξαγωγές μαρμάρου αυξήθηκαν κατά 47,01 % το 2011 σε σχέση με το 2010 και αποτελούν το 86,5% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.


Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ορθή πολιτική πωλήσεων που ακολούθησε η εταιρία, κάνοντας δυναμική στροφή προς τις εξαγωγές με ταυτόχρονη υιοθέτηση συντηρητικότερης πολιτικής, όσον αφορά την εσωτερική αγορά κάνοντας επιλεκτικές πωλήσεις προς διασφάλιση των απαιτήσεων, από τους πελάτες του εσωτερικού.


Στον τομέα της αιολικής ενέργειας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της εταιρίας ΙΔΕΗ Α.Ε., στην οποία κατέχει το  100% του μετοχικού κεφαλαίου της.


Η ΙΔΕΗ Α.Ε. λειτουργεί ήδη το  πρώτο αιολικό της πάρκο  στην περιοχή «Μεγαλοβούνι» στο Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας ισχύος 19,8 MW. Επίσης διαθέτει άδεια εγκατάστασης για αιολικό πάρκο ισχύος 8,0 MW στην όμορη περιοχή «Σύνορα» στο Δήμο Νικηφόρου του Νομού Δράμας, το οποίο θα συνδεθεί στον ίδιο υποσταθμό και αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2013.


Στον τομέα του real estate ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της κυπριακής εταιρίας Latirus Enterprises Ltd, στην οποία κατέχει ποσοστό 20,3%, και η οποία αναπτύσσει (μέσω της συμμετοχής της στην ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.) project στη Σητεία Κρήτης για την δημιουργία  τουριστικής μονάδας, συνεδριακού κέντρου, κέντρου θαλασσοθεραπείας, μαρίνα σκαφών, γήπεδο Golf, καθώς και δύο οικιστικές περιοχές, σε συνεργασία με την εταιρία Dolphin Capital Investors.
 

Τέλος, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας  και επέκταση των δραστηριοτήτων στην παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων με σκοπό τις εξαγωγές.