Ζημιές ύψους 49 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2011 ο όμιλος Σιδενόρ σε σύγκριση με ζημιές ύψους 23 εκατ. ευρώ το 2010. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε σε ποσοστό 26% και ανήλθε στα1,25 δισ. ευρώ από 993 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA υποχώρησαν στα 35 εκατ. ευρώ από 50 εκατ. ευρώ το 2010.
Επίσης, κατά το 2011 ο όμιλος υλοποιώντας το επενδυτικό του πρόγραμμα πραγματοποίησε επενδύσεις  ύψους 37 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, η δραματική πτώση της ελληνικής αγοράς παράλληλα με την ανασφάλεια που επικράτησε στην παγκόσμια αγορά αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011. Εν μέσω αυτών των συνθηκών ο όμιλος διατήρησε τη θέση του στην αγορά ενώ μέσω των εξαγωγών ενίσχυσε περαιτέρω την εξωστρέφειά του.

Παράλληλα, τα θετικά αποτελέσματα της θυγατρικής Σωληνουργεία Κορίνθου που δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε διεθνές περιβάλλον, αποτελούν σοβαρή ένδειξη ότι η συνεχιζόμενη εξωστρέφεια του ομίλου σε συνδυασμό με την απόδοση των συνεχιζόμενων επενδύσεων θα αντιμετωπίσει με επιτυχία το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Αναφορικά με το 2012 βασική προτεραιότητα του ομίλου είναι η διατήρηση και η περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς, η ενίσχυση των εξαγωγών, η μείωση του κόστους παραγωγής καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.