Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ είναι αυτή της «χαλάρωσης» και δεν υπάρχει χώρος για περαιτέρω χαλάρωση, δήλωσε ο Κλάας Νοτ, μέλος της ΕΚΤ και διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ολλανδικής τράπεζας, η κρίση κρατικού χρέους στην Ευρωζώνη οδήγησε την ΕΚΤ πέρυσι να αναβάλει την προγραμματισμένη έξοδο από μια «εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική».
 

«Είναι ξεκάθαρο ότι η νομισματική πολιτική είναι αυτή της «χαλάρωσης» και ο χώρος για περαιτέρω τέτοιες κινήσεις είναι περιορισμένος. Αυτή η πολιτική δεν μπορεί να μειώσει την απόκλιση μεταξύ χωρών σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις των τιμών και της ανάπτυξης, και θα πρέπει να παραμείνει επικεντρωμένη στην σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα, στην ευρωζώνη ως σύνολο».


Όσον αφορά στις οικονομικές προοπτικές, ο Νοτ εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται και η Ευρώπη αναμένεται να περιέλθει σε ύφεση.Με πληροφορίες από capital.gr