Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012, στις 17:30, θα ανακοινώσει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2011 για την Τράπεζα και τον Όμιλο.

Θα ακολουθήσει κλήση τηλεδιάσκεψης στις 19:30 της ίδιας ημέρας για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.