Την αγορά ποσοστού 26,71% της εταιρείας Cyclon Ελλάς αποφάσισε η Motor Oil Ελλάς κατά τη σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Πιο συγκεκριμένα,  εγκρίθηκε η αγορά 7.122.222 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεων της Cyclon Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Επεξεργασίας και Εμπορίας Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών, μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής στην τιμή των ευρώ 0,50 ανά μετοχή. 


Η απόκτηση ποσοστού 26,71% του μετοχικού κεφαλαίου της Cyclon εντάσσεται στη στρατηγική για περαιτέρω καθετοποίηση (vertical integration) του Ομίλου Μοτορ Οιλ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.