Η διοίκηση της εταιρείας Yalco ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε στις 28/03 η διαδικασία έκδοσης και κάλυψης του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 26.450.000 ευρώ. 
Το προϊόν του κοινού ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση τραπεζικών ενήμερων και ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, αναφέρει η εταιρεία. 


Η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι: Στην υφιστάμενη οικονομική συγκυρία, αποτελεί μεγάλη επιτυχία η εξασφάλιση αυτή της αναχρηματοδότησης των δανείων της εταιρείας, η οποία θα αποτελέσει εφαλτήριο για τα επόμενα βήματα ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων. 


Με βάση τις μέχρι τώρα ενέργειες προσαρμογής της δομής της εταιρείας στην νέα οικονομική πραγματικότητα, αλλά και πλάνο μελλοντικών ενεργειών ενίσχυσης των πωλήσεων και βελτίωσης της παραγωγικότητας, η διοίκηση της εταιρείας κατάφερε να εξασφαλίσει την μεσομακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση του δανεισμού της για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών. 


Έχοντας διασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότησή της η Yalco σχεδιάζει την ανάπτυξή της στο εξωτερικό με την προώθηση των δικών της σημάτων Ιωνία και Fest, τα οποία θα αναπτύξει και στην ελληνική αγορά με την παρουσίαση σημαντικά ανανεωμένων συλλογών.


Η παρουσία της με δύο περίπτερα (Ιωνία και Fest) στην έκθεση της Φρανκφούρτης τον Φεβρουάριο κρίνεται ιδιαίτερα πετυχημένη και εκτιμάται ότι θα αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη της εταιρείας στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, θετικά ήταν τα μηνύματα και από την παρουσία Yalco και ΙΩΝΙΑ στην έκθεση HORECA για επαγγελματικό εξοπλισμό. 


Επιπλέον η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει την αντιπροσώπευση και νέων εργοστασίων από το εξωτερικό, ενώ συνεχίζει την προσπάθεια και περαιτέρω ενίσχυσης της προϊοντικής της συλλογής τόσο στον οικιακό όσο και στον επαγγελματικό εξοπλισμό, ισχυροποιώντας ταυτόχρονα τις συνεργασίες με τις εταιρίες που αντιπροσωπεύονται (πάνω από 200). 


Σε ένα δύσκολο και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, η Yalco σχεδιάζει την στρατηγική της μελλοντικής της ανάπτυξης με άξονες τις δικές της μάρκες, τις αντιπροσωπείες, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους της.