Νέα πτώση της τάξης του 3,8% σημείωσε η συνολική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο του 2012, έπειτα από μείωση 3,3% που είχε σημειώσει τον Ιανουάριο του 2012 και μείωση 3,1% το Δεκέμβριο του 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), συνολικά, τον Φεβρουάριο του 2012, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.188 εκατ. ευρώ.
 

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 695 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2011: θετική καθαρή ροή 279 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -2,7% από -1,9% τον προηγούμενο μήνα.


Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων υποχώρησε σε -3,3% από -2,6% τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπου περιλαμβάνονται και μεγάλου ύψους ενδο-ομιλικές συναλλαγές, επιβραδύνθηκε σε 7,1% από 10,5% τον Ιανουάριο του 2012.
 

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 109 εκατ. ευρώ τον επισκοπούμενο μήνα (Φεβρουάριος 2011: αρνητική καθαρή ροή 16 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε -7,8% από -7,3% τον προηγούμενο μήνα.


Αρνητική κατά 383 εκατ. ευρώ ήταν και η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Φεβρουάριο του 2012, έναντι επίσης αρνητικής καθαρής ροής 139 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2011. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να μειωθεί σε -4,3% το Φεβρουάριο του 2012 από -4,1% τον Ιανουάριο του 2012 (Δεκέμβριος 2011: -3,9%).Με πληροφορίες naftemporiki.gr