Εντυπωσιακή ήταν η πορεία των οικονομικών μεγεθών το 2011 του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν την περασμένη χρονιά κατά 96,90%, καθώς διαμορφώθηκαν σε 12,098 εκατ. ευρώ έναντι των 6,144 εκατ. ευρώ του 2010.

 

Ο κύκλος εργασιών του ΟΛΘ αυξήθηκε κατά 3,23%, καθώς διαμορφώθηκε στα 51,222 εκατ. ευρώ, έναντι των 49,617 εκατ. ευρώ του 2010. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων κατά 6,01%, στην αύξηση των πωλήσεων των λοιπών παροχών εξυπηρέτησης πλοίων και φορτίων κατά 5,35% και στην αύξηση των πωλήσεων του συμβατικού λιμένα κατά 0,35%. Αντίθετα μείωση παρουσίασαν οι πωλήσεις των οργανωμένων σταθμών αυτοκινήτων (πάρκινγκ) κατά 11,86%.


Στο επίπεδο της διακίνησης φορτίων, στο ΣΕΜΠΟ η αύξηση των κοντέινερς σε TEUs ήταν 8,27% έναντι του 2010. Η διακίνηση φορτίων στο συμβατικό λιμάνι σημείωσε μείωση κατά 4,44% (4.207.359 τόνοι έναντι των 4.402.688 τόνων του 2010).


Επίσης, σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα μικτά κέρδη, κατά 40,30%, αφού έφτασαν τα 16,215 εκατ. ευρώ έναντι των 11,557 εκατ. ευρώ του 2010, ενώ και τα προ φόρων κέρδη «έτρεξαν» με 65,025%, κλείνοντας στα 15,328 εκατ. ευρώ, έναντι των 9,288 εκατ. ευρώ του 2010.


Η εταιρεία μείωσε τα έξοδα της το 2011 συνολικά  κατά 7,26%, εκ των οποίων το 12,85% οφείλεται στη μείωση των αμοιβών και εξόδων του προσωπικού λόγω εφαρμογής των νόμων 3833, 3845/2010 και 4024/2011, των διαφόρων εξόδων κατά 9,41% και των παροχών προς τρίτους κατά 3,03%.


Τέλος, σημειώνεται πως η διοίκηση θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2011.